عکس رمضاني مگفا
راه اندازی آموزش مجازی
از رمضاني مگفا در چهارشنبه، 11 تير 1393، 04:20 AM
 
بسمه تعالی
 • به حول و قوه الهی و یاری مسئولین و همکاران محترم سایت آموزش مجازی معاونت آموزشی سازمان پزشکی قانونی کشور راه اندازی گردید .
 • اولین گام استفاده از این تکنولوژی که باعث سهل الوصول شدن ارائه خدمات آموزشی از راه دور است برگزاری دوره های تئوری کارآموزان پزشک می باشد.
 • تقویم دوره های آموزشی کارآموزان پزشک
 • ردیف
  تاریخ شروع دوره
  تاریخ پایان دوره
  تاریخ برگزاری آزمون
  1
  93/1/16
  93/1/29
  93/1/30-31
  2
  93/2/8
  93/2/22
  93/2/24-25
  3
  93/3/17
  93/3/30
  93/4/31-93/4/1
  4
  93/4/14
  93/4/27
  93/4/28-29
  5
  93/5/11
  93/5/24
  93/5/25-26
  6
  93/6/15
  93/6/28
  93/6/29-30
  7
  93/7/13 93/7/27 93/7/28-29
  8
  93/8/14
  93/8/26
  93/8/27-28
  9
  93/9/15
  93/9/28
  93/9/30-93/10/1
  10
  93/10/13
  93/10/27
  93/10/28/29
  11
  93/11/11
  93/11/25
  93/11/26-27
  12
  93/12/9
  93/12/21
  93/12/23-24
 • ا ین معاونت در حال تهیه دوره های آموزشی , سمینارها وسخنرانی ها به صورت الکترونیکی می باشد که در حال حاضر بیست محتوی (دوره های تئوری کارآموزان) و چهل و دو محتوی در خصوص دوره های مختلف مورد تأیید قرار گرفته و بقیه در دست اقدام می باشد.
 • امیدواریم بتوانیم در ارائه خدمات و ارتقاء سطح علمی تخصصی همکاران محترم مثمر ثمر باشیم. ان شاء الله

( توسط مريم كريمي ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب يکشنبه، 07 مهر 1392، 04:05 PM بوده است )

(توسط مريم كريمي ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب چهارشنبه، 11 تير 1393، 04:18 AM بوده است)